Franke RVS

In Helmond produceert Franke Roestvrijstaal spoelbakken, keukenbladen en bierbladen.
In 2003 voerde ik een studie uit waarin de produktiesystemen voor keukenbladen en spoelbakken geanalyseerd werden. Franke had toen nieuwe persen besteld voor het dieptrekken van spoelbakken.
De studie resulteerde in adviezen voor  herindeling van bestaande fabriek met uitbreidingsmogelijkheden in nieuwe hal en automatisering van de borstelprocessen van de spoelbakken.
In 2012 kreeg ik de vraag van Franke om te produktie van bladen (zowel bierbladen als keukenbladen) te analyseren en te komen met voorstellen voor modernisering van het produktieproces.
Het produktieproces van bladen dat begint bij een coil en eindigt bij een zorgvuldig verpakt werkblad waarin doorgaans een spoelbak is ingelast bestaat uit meer dan 20 processtappen.
In de studie werd elke processtap geanalyseerd. De analyse van de processtappen omvatte diverse aspecten waaronder omsteltijden, omstelkosten, arbeidskosten, produktiekosten, toegevoegde waarde en noodzaak, bewerkingsnauwkeurigheid, benodigde tijd en ergonomie.
Verder werd ook gekeken naar mogelijke alternatieven van de technische uitvoering van elke processtap en alternatieven van de volgordes waarin bewerkingen uitgevoerd worden.
Er is ook onderzocht of processtappen geëlimineerd of samengevoegd konden worden.
In de toekomst zullen seriegroottes verder afnemen en zal enkelstuks fabricage sterk toenemen.
Het produktiesysteem voor de toekomst moet dus flexibel zijn met korte of geen omsteltijden.
Als alternatieven voor starre technieken bewerkingen zoals ponsen en stansen zijn de mogelijkheden onderzocht van CNC plasma en laser snijmachines met wisselsystemen.
Als alternatief voor het handmatig hoeklassen is gekeken naar de mogelijkheden van automatisch hoeklassen.
In de studie werd vastgesteld dat het wasproces van bladen en spoelbakken veel energie, geld en tijd kostte. Mogelijkheden zijn onderzocht voor een minder vervuilend polijstproces van de gelaste randen van spoelbakken.  Hiermee zou volstaan kunnen worden met een eenvoudige en goedkope wijze van het reinigen van bladen.
Voor het onderlijmen van hout zijn de mogelijkheden van hotmelt onderzocht.
Gezien het kleiner worden van seriegroottes is gekeken naar geavanceerde kantbanken en zwenkbuigmachines.