Profiel

Na de afronding van de studie Werktuigbouwkunde aan de TU-Delft in 1978 en 16 jaar bij Ingenieurs-bureau Tebodin ben ik in 2000 zelfstandig doorgegaan onder de naam I(ngenieurs) BU(reau) K(oen) O (ngkiehong). Met 30 jaar ervaring in honderden projecten kan ik op veel gebieden assisteren in technische projecten.

Mijn CV geeft een overzicht van uitgevoerde projecten, enkele worden toegelicht in de rubriek projecten.

Studies en R&D

Inventariseren en analyseren van  productiemethodieken, eisen en wensen voor toekomst. Markt-onderzoek naar technieken en leveranciers. Rapportage met omschrijvingen van concepten. tekeningen (bijv. globale layouts, tekeningen met werkingsprincipes), berekeningen (bijv. capaciteits-berekeningen, cyclustijden),  kosten baten analyses, beoordelingscriteria, conclusies, aanbevelingen, haalbaarheid. Studies zijn vaak subsidiabel.

 Voorbeeld bij www.franke.com:

Analyse van de produktieunit voor RVS-werkbladen (Kitchen & Beverage), verhogen van de produktiviteit, omsteltijdreductie, verlagen doorlooptijd, verbetering ergonomie.

 

Basisontwerp

Maken van aanvraagspecificaties en tekeningen, layouts (vaak diverse varianten). Voor machinebesturingen worden functionele eisen opgesteld. Vaak een speurtocht naar geschikte leveranciers en grondig markt-onderzoek. Als blijkt dat een machine niet op de markt verkrijgbaar is worden specificaties opgesteld voor een speciaalmachine. Indien nodig worden tests uitgevoerd om de technische haalbaarheid van bewegingen en processen te onderzoeken.

 

Voorbeeld bij  www.artegroep.nl in Helmond:

Het flexibele fabricage systeem met een speciale CNC-zaagmachine met pallettransport, CNC-bewerkingsmachines met automatische palletwisselsystemen en  automatische magazijnkranen. Hiervoor werden na de conceptontwikkeling basisontwerpen gemaakt die door leveranciers uitgewerkt werden tot revolutionaire produktiesystemen die hun tijd ver vooruit waren.

 

Detail ontwerp

Hierbij wordt het basisontwerp verder uitgewerkt met resultaten als bestelspecificaties, layout tekeningen, aanvraag -of uitvoeringstekeningen , offertes van leveranciers, offerte vergelijkingen aan de hand van gedetailleerde beoordelingscriteria en nauwkeurige kostenramingen.

Voorbeeld:

Redesign van een niet goed werkend  prototype van een Microdermabrasie apparaat voor www.medcos.nl . Na analyse van  het prototype werd van diverse vitale componenten een herontwerp gemaakt. Vervolgens werd een testserie van 10 apparaten gebouwd die in de  praktijk getest werden. Uiteindelijk werden CAD-tekeningen van de vereiste onderdelen gemaakt voor de bouw van de eerste 60 apparaten.

Projectmanagement/uitvoering/bouwbegeleiding /EPC (Engineering Procurement Control)

Bij realisatie als vervolg op het detailontwerp. In geval van bouw van speciale of op maat gemaakte machines/systemen kan dit inhouden besprekingen met de machineontwerpers over de technische uitvoering. Verder het verder uitwerken van layouts en ontwerpen. Samenstellen van het uitvoerende team. Omschrijven en uitvoeren van afnametests. Coördinatie van verschillende aannemers en leveranciers tijdens de bouw/installatie.

 Voorbeeld:

De "Onkymix" voor het orthodontisch laboratorium van www.ortho-solutions.nl.

 Dit project omvatte de hele cyclus van idee/concept ontwikkeling/ mechanisch ontwerp/elektrische installatie/ PLC besturing/programmering/bouw /testfase/ inbedrijfname/nazorg/garantie.  Deze volautomatische gips-mengmachine waarborgt een constante gipskwaliteit  door nauwkeurige gravimetrische dosering van water en gips. Tijdens het mengen wordt vacuüm getrokken en vervolgens worden met gips in aanraking gekomen delen automatisch gereinigd door een ingebouwd CIP-systeem (cleaning in place). Resultaat: besparing op arbeid, verhoging van ergonomie door eliminatie van het tijdrovende, monotone en zware handmatige doseren en mengen van het gips.

Brede kennis op talrijke gebieden
Produktietechniek, machinebouw, logistiek, distributie, transport techniek, layout ontwikkeling,  flexibele fabricage systemen, vaste stof handling/processing/transport, verpakkingsmachines, carrousels, transferstraten, robotica, assemblage.

 

Klantgericht, flexibel, innovatief, out of the box denken,

Projectomvang: van enkele uren tot meer dan 1000 uur. Voor kunststof/hout/metaalverwerking, farmacie, fijnchemie, zware chemie, afvalverwerking, recycling, food, logistiek, produkt-ontwikkeling, produktie-ontwikkeling.