Projecten

Hier staan omschrijvingen van enkele uitgevoerde projecten.

Diverse projecten begonnen als studie en eindigden in een werkende machine, produktielijn, afdeling of fabriek.

Klik op de tabel voor meer details.

1In praktisch alle projecten stonden machines centraal, al dan niet omgeven door logistieke systemen zoals (automatische) magazijnen en transportsystemen. Soms betrof het standaard machines die min of meer als catalogus-item geselecteerd konden worden, vergelijkbaar met auto's. Als er keus was van verschillende types en leveranciers volgde er een selectieproces dat op zich al een project was. Dit proces omvatte het opstellen van selectiecriteria met beoordelingsaspecten en weegfactoren, het uitvoeren van praktijktesten, het bezoeken van leveranciers en gebruikers van machines. Het meest uitdagend waren de projecten waarbij machines of systemen klantspecifiek door leveranciers ontwikkeld moesten worden. Hierbij droeg ik bij aan het ontwerp en de bouw. Vaak betrof het CNC-machines (numeriek bestuurde machines). Hierbij heb ik altijd profijt gehad van mijn afstudeerrichting Werkplaatstechnische Produktie Systemen met hoofdonderwerpen zoals CNC-machines, Flexibele Fabricage Systemen, Robots en Micro Processor-besturingen. Verder kwam mijn interesse in fabricage technieken van de drie grote Amerikaanse automobielfabrikanten  GM, Ford en Chrysler goed van pas. GM was de eerste fabriek die op grote schaal robots toepaste. management

Een van de grootste leiders van GM was Alfred P. Sloan, hier op de foto met een van zijn bekende stellingen: management is dingen gedaan krijgen door anderen.

In enkele projecten was het project management een deel van de opdracht. Het grootste deel van projecten betrof de uitvoering zoals het maken van bestekken (specificaties), layouts, ontwerpen en produktietekeningen en de begeleiding van de bouw. In enkele projecten heb ik meegewerkt aan de bouw. De Onkymix heb ik zelf ontwikkeld en gebouwd. In praktisch elk project dat ik uitvoerde waar sprake was van innovatie van een produktieproces kreeg de opdrachtgever subsidie voor de door mij uitgevoerde studie. Er zijn momenteel diverse subsidieregelingen voor innovatie en ontwikkeling.

"If you need a machine and don't buy it, then you will ultimately find you have paid for it but don't have it" – Henry Ford

Als u een project of vraagstuk heeft, bijvoorbeeld uitbreidingsplannen, het idee van een machine of proces, innovatie plannen dan kom ik graag eens langs om vrijblijvend te praten.

Kent u een bedrijf of iemand die mogelijk gebruik kan maken van mijn diensten dan wil ik uw tip belonen met 10% van de waarde van het advieswerk dat volgt als uw tip tot project leidt.