Ontwerp proces inpaklijn Habek

In de haalbaarheidstudie heb ik een principe schets gemaakt van de verschillende stations in de lijn. Voor de benodigde praktijktests heb ik schetsen gemaakt op basis waarvan de firma Jegerings de onderdelen heeft gemaakt. Tijdens het project werkte ik nog niet met Autocad en maakte handschetsen die in eerste instantie goed genoeg waren voor het maken van de testvoorzieningen en in latere fase voor het maken van het prototype.

Waar nodig, bijv. voor onderdelen die door een lasersnijmachine gemaakt moesten worden heeft firma Jegerings CAD tekeningen gemaakt.

Voor de besturing maakt ik functionele beschrijvingen die door firma Vervos omgezet werden in software.

De elektrische installatie werd op tekening gezet door firma Elektro Vogels.

De hoofdlijnen van de nieuwe koeler met 3 banden heb ik getekend en is door de firma Jegerings gebouwd.

no images were found