Projecten

Van idee op papier tot werkende machines of fabrieken.
40 Jaar ervaring in zeer veel industrieën.

Klik hier voor de CV van Koen Ongkiehong.
De profiel omschrijving en de CV geven een indruk.

 

In praktisch alle projecten stonden machines centraal, al dan niet omgeven door logistieke systemen zoals (automatische) magazijnen en transportsystemen. Soms betrof het standaard machines die min of meer als catalogus-item geselecteerd konden worden, vergelijkbaar met auto’s. Als er keus was van verschillende types en leveranciers volgde er een selectieproces dat op zich al een project was. Dit proces omvatte het opstellen van selectiecriteria met beoordelingsaspecten en weegfactoren, het uitvoeren van praktijktesten, het bezoeken van leveranciers en gebruikers van machines. Het meest uitdagend waren de projecten waarbij machines of systemen klantspecifiek door leveranciers ontwikkeld moesten worden. Hierbij droeg ik bij aan het ontwerp en de bouw. Vaak betrof het CNC-machines (numeriek bestuurde machines). Hierbij heb ik altijd profijt gehad van mijn afstudeerrichting Werkplaatstechnische Productie Systemen met hoofdonderwerpen zoals CNC-machines, Flexibele Fabricage Systemen, Robots en Micro Processor-besturingen. Verder kwam mijn interesse in fabricage technieken van de drie grote Amerikaanse automobielfabrikanten GM, Ford en Chrysler goed van pas. GM was de eerste fabriek die op grote schaal robots toepaste. management

In enkele projecten was het project management een deel van de opdracht. Het grootste deel van projecten betrof de uitvoering zoals het maken van bestekken (specificaties), layouts, ontwerpen en productietekeningen en de begeleiding van de bouw. In enkele projecten heb ik meegewerkt aan de bouw. De Onkymix heb ik zelf ontwikkeld en gebouwd. In praktisch elk project dat ik uitvoerde waar sprake was van innovatie van een productieproces kreeg de opdrachtgever subsidie voor de door mij uitgevoerde studie. Er zijn momenteel diverse subsidieregelingen voor innovatie en ontwikkeling.

Als u een project of vraagstuk heeft, bijvoorbeeld uitbreidingsplannen, het idee van een machine of proces, innovatie plannen dan kom ik graag eens langs om vrijblijvend te praten.

 

Brede kennis op talrijke gebieden
Produktietechniek, machinebouw, logistiek, distributie, transport techniek, layout ontwikkeling, flexibele fabricage systemen, vaste stof handling/processing/transport, verpakkingsmachines, carrousels, transferstraten, robotica, assemblage.

Diverse projecten begonnen als studie en eindigden in een werkende machine, productielijn, afdeling of fabriek.

 

Klantgericht, flexibel, innovatief, out of the box denken,

Projectomvang: van enkele uren tot meer dan 1000 uur. Voor kunststof/hout/metaalverwerking, farmacie, fijnchemie, zware chemie, afvalverwerking, recycling, food, logistiek, produkt-ontwikkeling, produktie-ontwikkeling.

 

 

Projecten

Voorbeelden van uitgevoerde projecten.

Arte, producent van o.a. aanrechtbladen van graniet, composiet en Dekton.
Het betrof de opzet van een nieuwe fabriek en uitbreidingen vanaf 1999.
Mijn bijdrages waren o.a. layout-ontwikkeling, machine keuze en het ontwerp van diverse speciale machines en magazijnsystemen die destijds revolutionair waren in deze branche.
De projectfases waren studie, basis ontwerp, detail ontwerp, begeleiding van de bouw en nazorg.

Vlisco, producent van battik stoffen voor de Afrikaanse markt.
De ontwikkeling van een concept en realisatie van een opmaakmachine.

Onkymix, deze machine werd in opdracht van Zwolsman Gips ontwikkeld voor een orthodontisch laboratorium Orth Solutions in Wijk bij Duurstede dat veel gips gebruikt voor het gieten van modellen voor o.a. het maken van beugels.
Na een kort marktonderzoek werd een studie uitgevoerd en daarna volgde een conceptontwerp en een testopstelling om het werking van het concept te testen.
Daarna bouwde ik een prototype dat ruim 10  jaar productie draait bij Ortho Solutions in Wijk bij Duurstede.

Dit project omvatte de hele cyclus van idee/concept ontwikkeling/ mechanisch ontwerp/elektrische installatie/ PLC besturing/programmering/bouw /testfase/ inbedrijfname/nazorg/garantie.
Deze volautomatische gips-mengmachine waarborgt een constante gipskwaliteit door nauwkeurige gravimetrische dosering van water en gips. Tijdens het mengen wordt vacuüm getrokken en vervolgens worden met gips in aanraking gekomen delen automatisch gereinigd door een ingebouwd CIP-systeem (cleaning in place). Resultaat: besparing op arbeid, verhoging van ergonomie door eliminatie van het tijdrovende, monotone en zware handmatige doseren en mengen van het gips.

 

 

Habek Snacks was al jaren op zoek naar een automatische inpaklijn voor frikandellen.
Mijn werkzaamheden betroffen de studie, conceptontwikkeling en haalbaarheidstest , het basisontwerp en de begeleiding van de bouw en nazorg. De totale omvang was ruim 2.000 uur en ik wist een subsidie te regelen van meer dan € 150.000 op de totale kosten van ruim € 500.000.

 

 

Voorbeeld bij Franke RVS in Helmond

Analyse van de productieunit voor RVS-werkbladen (Kitchen & Beverage), verhogen van de productiviteit, omsteltijd reductie, verlagen doorlooptijd, verbetering ergonomie.

Voorbeeld bij www.artegroep.nl in Helmond:

Het flexibele fabricage systeem met een speciale CNC-zaagmachine met pallettransport, CNC-bewerkingsmachines met automatische palletwisselsystemen en automatische magazijnkranen. Hiervoor werden na de conceptontwikkeling basisontwerpen gemaakt die door leveranciers uitgewerkt werden tot revolutionaire produktiesystemen die hun tijd ver vooruit waren.

 

Basisontwerp

Maken van aanvraagspecificaties en tekeningen, layouts (vaak diverse varianten). Voor machinebesturingen worden functionele eisen opgesteld. Vaak een speurtocht naar geschikte leveranciers en grondig markt-onderzoek. Als blijkt dat een machine niet op de markt verkrijgbaar is worden specificaties opgesteld voor een speciaalmachine. Indien nodig worden tests uitgevoerd om de technische haalbaarheid van bewegingen en processen te onderzoeken.

Detail ontwerp

Hierbij wordt het basisontwerp verder uitgewerkt met resultaten als bestelspecificaties, layout tekeningen, aanvraag -of uitvoeringstekeningen , offertes van leveranciers, offerte vergelijkingen aan de hand van

 

Projectmanagement/uitvoering/bouwbegeleiding /EPC (Engineering Procurement Control)

Bij realisatie als vervolg op het detailontwerp. In geval van bouw van speciale of op maat gemaakte machines/systemen kan dit inhouden besprekingen met de machineontwerpers over de technische uitvoering. Verder het verder uitwerken van layouts en ontwerpen. Samenstellen van het uitvoerende team. Omschrijven en uitvoeren van afnametests. Coördinatie van verschillende aannemers en leveranciers tijdens de bouw/installatie.

gedetailleerde beoordelingscriteria en nauwkeurige kostenramingen.

Redesign van een niet goed werkend prototype van een Microdermabrasie apparaat voor www.medcos.nl . Na analyse van het prototype werd van diverse vitale componenten een herontwerp gemaakt. Vervolgens werd een testserie van 10 apparaten gebouwd die in de praktijk getest werden. Uiteindelijk werden CAD-tekeningen van de vereiste onderdelen gemaakt voor de bouw van de eerste 60 apparaten.